Zirop

Om maar even bij de basis te beginnen: ZiROP staat voor Ziekenhuis Rampenopvangplan. In dit plan wordt uiteengezet wat er moet gebeuren in een ziekenhuis wanneer als gevolg van een ramp plotseling veel slachtoffers tegelijkertijd in het ziekenhuis belanden. Er moeten dan bepaalde procedures in gang worden gezet die bij veel ziekenhuismedewerkers wat aanpassingsvermogen vergen. Wie wat precies moet doen en op welke plek hoor je in een Zirop terug te kunnen vinden.

Zirop

Maak jij een ZiROP helemaal zelf?

Het creëren van een ZiROP dat aan alle vereisten voldoet is geen sinecure. Bij een ziekenhuis werken veel mensen, ieder met een eigen specialisme. En de meeste ziekenhuizen zijn natuurlijk erg grote gebouwen waarin zich normaal gesproken al heel wat afspeelt. Er zijn dus zeer veel variabelen waarmee rekening moet gehouden worden bij het tot stand brengen van een rampenopvangplan. Dit helemaal eigenhandig en intern oplossen is daarom wellicht geen goed idee. Aan te raden is om ook een specialist in ontruimingsplannen of rampenplannen eens te laten meekijken. De kans is erg groot dat je minimaal een paar adviezen ontvangt over zaken waar je eerder nog niet aan had gedacht.

Door admin