Dartwinkel Dartshopper in Eindhoven is de grootste online dartwinkel van Nederland. Het bedrijf bestaat sinds 2014 en heeft zich stormachtig ontwikkeld. Het bedrijf heeft prima relaties met bekende darters, zoals Michael van Gerven, Phil Taylor en Adrian Lewis. Daardoor zijn er op de site van dartwinkel vaak leuke verhalen met deze spelers te vinden. Ook interessant is dat je in de webshop de producten kunt vinden waarmee deze professionals spelen. Die kun je ook kopen. Daarmee maak je echt indruk. Als je in jouw dartcafé aan komt met dezelfde dartpijlen en flights als Michael van Gerven sta je bij voorbaat al een leg voor.

Zeer groot assortiment

De Eindhovense dartwinkel heeft een bijzonder uitgebreid assortiment. Naast dartpijlen worden er ook dartborden verkocht. Ook alle andere materialen die bij het darten worden gebruikt zijn verkrijgbaar, zoals matten, scoreborden, beschermingsmaterialen van de dartomgeving. Maar de nadruk ligt op de dartpijlen. Bij de dartwinkel zijn ruim 500 verschillende pijlen met een metalen punt te koop en ruim 100 pijlen met een zachte punt. Er zijn ook 200 verschillende shafts verkrijgbaar. Het grootst is de collectie flights. Je kunt kiezen uit ruim 1000 stuks en daar zitten ook de flights van bekende internationale spelers bij.

Spelersinformatie

De dartwinkel maakt uitstekend gebruik van de populariteit van de internationale dartspelers. Een heel belangrijk onderdeel van de webshop is een categorie met informatie over de ruim 200 bekendste spelers. Je vindt daar een overzicht van de producten waarvan die spelers gebruik maken. Van de bekendste spelers is meer informatie te vinden, bijvoorbeeld welke prijzen ze hebben gewonnen. Je kunt vanaf die spelersproducten meteen doorklikken naar de webshop. In de dartwinkel is ook speciale dartkleding te koop. Daarbij heb je de mogelijkheid om dezelfde producten te kopen als die door jouw favoriete spelers worden gebruikt.

Door admin