Veiligheid op het werk is cruciaal. Om veiligheid te garanderen, kun je G4S Safety Solutions inschakelen. Zij hebben experts op het gebied van veiligheid in dienst die kunnen helpen om de veiligheid bij jou op het werk te optimaliseren en garanderen. Zo biedt G4S Safety Solutions de dienst van een buitenwacht of mangatwacht. Deze buitenwacht houdt preventief toezicht in besloten ruimtes en voorkomt daarmee onveilige werksituaties of brand. De buitenwacht spreekt personeel aan bij overtredingen van de veiligheidsmaatregelen.

Wat een buitenwacht doet

Zowel binnen als buiten de controlekamer onderhoudt de buitenwacht contact met medewerkers. Vooraf bekijkt hij of zij de veiligheid van de werkplek en controleert de inhoud van werkvergunningen, TRA-procedures en het evacuatieplan. Bovendien houdt hij of zij een betredingslijst bij en stelt rapportages op van afwijkingen. Daarnaast legt de buitenwacht de last minute risico analyse vast en draagt zorg voor geldende checklists. Mocht een calamiteit zich voordoen, dan is de buitenwacht degene die hulpdiensten alarmeert. In geval van levensgevaar is het aan de buitenwacht om het werk stil te leggen, deze persoon heeft hiervoor de autorisatie.

Taken en kennis van de buitenwacht

Buitenwachten zijn getraind en opgeleid op verschillende gebieden en weten goed om te gaan met hun brede assortiment aan taken. Taken voor de buitenwacht zijn onder andere rapporteren, alarmeren, communiceren en controleren. Een buitenwacht beschikt over kennis van veiligheid, een diploma voor zijn of haar functie en kennis over bedrijfsgerichte instructies betreffende regelgeving, alarmering, noodprocedures en vergunningverlening. Met een buitenwacht van G4S Safety Solutions kun je veiligheid op het werk garanderen en optimaliseren.

Door admin